האם ברטר הוא חוקי?

עסקת הברטר חוקית לגמרי לפי כל דין.

מה לא חוקי? ניקח דוגמה של מעצב אתרים אשר עושה עסקה עם יועצת כלכלית. הוא מעצב לה אתר בסך 2,000 ש"ח והיא נותנת לו ייעוץ בסך 2,000 ש"ח.

נניח שהם עושים את העסקה הזו "ראש בראש" ולא מוציאים שום מסמך על זה. זה לא חוקי. למה בעצם? כי היתה פה הכנסה, זה שהמעצב לא קיבל כסף לא מעניין את המדינה. קיבלת תמורה לזה נכון? ולכן צריך להצהיר על זה.

עסקה כזו צריכה להתבצע שהמעצב מוציא חשבונית מס ליועץ והפוך. וכך זה "אירוע מס". אבל שימו לב לשוס הגדול. זה כלל לא משנה… כי אתה מוציא ומכניס, גם אם זה אירוע מס הוצאת 2,000 ש"ח והכנסת 2,000 ש"ח אז זה לא באמת משנה.

האם זה תמיד מתקזז? התשובה היא לא, כי גם בחיים הרגילים זה לא תמיד מתקזז. דוגמה יכולה להיות שאתה מוכר ציוד משרדי ועליו המס מוכר מלא ואתה קונה מחשב ועליו המס מוכר מלא אבל הפחת שלו לשלוש שנים.

יש כמובן עוד מצבים אבל זה כלל לא משנה – השורה התחתונה היא כזו – צריך להוציא חשבונית מס על כל עסקת ברטר באופן מלא ורגיל כמו עסקה רגילה ובזירה שלנו השאיפה היא תמיד לאיזון כך שלא תשלמו על כך מיסים כלל. שכל ההוצאות שלכם יהיו שוות להכנסות.

הסבר של עידו נמצא כאן:

דקה לפני שיוצאים

בכלכלה החדשנית של Zeco
אין דמי רישום, התחייבות או תשלום קבוע.

ב Zeco, אין דמי רישום, התחייבות או תשלום קבוע. משלמים עמלה צנועה רק כאשר אתם עושים עסקה בפועל